Alternativní zdroje energie pro lakovací linky

Martin Hublar
Alternativní zdroje energie pro lakovací linky - Náhledový obrázek
Naše firma IDEAL-Trade Service spol. s r.o. je předním výrobcem lakovacích technologií na klíč. V oblasti povrchových úprav jsme profesionálním partnerem našim klientům, a to nejen v České a Slovenské republice, již třetí desetiletí. V lakovnách se často setkáváme s řadou provozních a kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit. Jedním z nich je i požadavek našich zákazníků na změnu topného média pro jednotlivé technologické celky anebo dokonce CO2 neutralitu pro celou lakovnu.
V prvním případě bývá obava z ceny a také  z dodávek zemního plynu. Zemní plyn je významným zdrojem pro vytápění ve většině lakoven a technologií pro úpravu povrchu. Využití nachází především u ohřevu technologie pro povrchové úpravy, sušicích či vypalovacích pecí (obr. 1).
Obr. 1
U obou typů pecí je výrobek prohříván horkým vzduchem, a to dvěma způsoby:

  • přímo (tzv. přímý ohřev) – obr. 2;
  • nepřímo skrze výměník tepla (tzv. nepřímý ohřev) – obr. 3.
Obr. 2 - 3

V současné době ceny plynu rostou a nikdo netuší na jakém astronomickém čísle se zastaví. To zvyšuje neúměrně náklady na produkci. Navíc jsou vyhlídky na zásobování zemním plynem v dnešní době stále nejisté. Riziko nedostatku či snížení jeho dodávek je vysoké a pro většinu firem zastavení lakovny znamená omezení nebo úplné zastavení výroby.

Jedním z řešení může být přechod na alternativní zdroj energie, ať už jde o elektrickou energii, propan butan, nebo LTO. Záleží na technických specifikacích každé technologie, na její velikosti, prostorové dispozici nebo i legislativě v daném regionu. Zde se nabízí možnost instalace tzv. duální pece, která umožňuje využití dle potřeb zákazníka jak zemního plynu, tak i alternativního média pro vytápění (obr. 4). Mezi jednotlivými palivy zákazník přechází jen výměnou spalovacího hořáku v hořákové komoře. Také již námi dodané pece s nepřímým ohřevem lze na duální provoz přestavět jen změnou u hořákových komor. U pecí s přímým ohřevem u LTO nastává problém spalin, ale taktéž to nepovažujeme za neřešitelný problém. Výhodou je samozřejmě flexibilita výběru zdroje energie, nezávislost a samozřejmě s tím spojená úspora a větší jistota kontinuity výroby.

Obr. 4


V druhém případě se jedná o „zelenání“ firem a snahy o snižování emisí CO2 . Asi není nutné se rozepisovat o globálním oteplování a snahách EU o snižování tohoto jevu vlivem změny použití paliv. Již v letošním roce jsme realizovali a namontovali rekordní počet čistě elektrických pecí. U této energie je samozřejmě podmínkou její získání z obnovitelných zdrojů a nikoliv z uhlí. 

Přestavba stávajících pecí je vždy individuální, předem je nutné posoudit, která z možností by byla pro daný provoz a technologii nejlepší a nejefektivnější. Úprava vyžaduje minimální investici s rychlou návratností. Cena se kalkuluje vždy dle konkrétní linky. Realizace je legislativně nenáročná a nijak výrazně neomezí provoz či výrobu.

Několik našich zákazníků již zareagovalo na vzniklou situaci a aktuálně u nich pece na přechod na LTO nebo elektrickou energii upravujeme.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 15.7.2022