Efektivitou proti zdražování

Ing. Jiří Neuwirth, MBA
Efektivitou proti zdražování - Náhledový obrázek
Inflace, zdražování, nedostatek materiálů, nedostatek pracovníků. To vše jsou dnes běžné problémy drtivé většiny firem.

Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak dopady těžkých podmínek výrazně snížit. Tím je zaměřit se na zlepšení vnitropodnikových procesů, zvláště na efektivitu výroby, evidenci provozních dat, spotřebu, hodnocení procesů a investice do úsporných opatření a účelných metod práce.
Při realizaci plánu zefektivnění výroby v tryskací technice je mimo jiné nutno evidovat dobu reálné práce, testovat optimální typ a dávkování abraziva, evidovat spotřebu energií a náklady na likvidaci odpadu. Efektivitu procesu tryskání pak zjistíme porovnáním provozních nákladů, s dosaženým výkonem (obr. 1).

Obr. 1
Pro procesní řešení tvorby úspor musí po zjištění současné efektivity dojít k návrhu změn a predikci nové efektivity po jejich uskutečnění. Při hodnocení a návrzích pro zlepšení je vhodné zvážit nejen přechod na úspornější technologie, ale také možnost použití vyššího stupně mechanizace, automatizace nebo robotizace. Tyto formy mechanizace zcela nahradí chybějící pracovníky, navíc automat vykonává činnost s vyšší přesností a stabilitou výkonu.

Ze zkušenosti práce v oboru povrchových úprav a zvláště v oblasti tryskací techniky je tedy zefektivnění tryskání více než důležitým tématem. Přitom zde pracuje již mnoho let řada ověřených aplikací ve všech stupních mechanizace a automatizace. Některé zcela nahradí práci i celých skupin pracovníků. Vedle automatizace jsou již mnohé technologie vybavovány úspornými systémy, které šetří nejen vstupní zdroje, kterými je energie a abrazivo, ale zároveň dosáhnou vyššího výkonu (který vede k dalším úsporám zdrojů) a nabízí delší periody údržby a servisu, mnohdy založené na prediktivní bázi (obr. 2 až 8).

Obr. 2

Obr. 2
– Automatizace tryskání pomocí 3D manipulátoru spolehlivě nahradí lidskou práci

Obr. 3

Obr. 3
– Robotické tryskání je výkonnější než práce čtyř tryskačů

Obr. 4
Obr. 4 – Tryskání drobných dílů v otočném bubnu ušetří práci 2–3 pracovníků

Řídicí systémy technologií jsou již běžně tvořeny Programovou řídicí jednotkou (PLC), která dokáže zaznamenávat provozní údaje, jež jsou kontrolovatelné přes displej na ovládacím panelu nebo, po propojení zařízení na internetovou síť jsou přístupné přes tablet, či stolní PC.

Obr. 5
Obr. 5 – Automatizované pracoviště nahradí obsluhu, zvláště při opakované produkci nebo při požadavku přesné determinace procesu.

Běžné PLC jednotky však nejsou dostatečně vybaveny pro možnost zpětného získávání informací. V případě takové potřeby je nutné data ukládat na externí paměť nebo odesílat do cloudového úložiště. Příslušná aplikace pak umožní pracovat s uloženými daty podle potřeby, tj. řadit je podle data, dosazovat je do výpočtových vzorců pro ekonomiku a efektivitu výroby, ale také vytvářet informační zálohu pro návody, servisní úkony, náhradní díly, kontakty apod.

Obr. 6
Obr. 6 – Tryskací stroje vybavené ventily TVII a TERA (od fy. SCHMIDT) s přesnou regulací výrazně zrychlí práci a ušetří abrazivo

Začít s cíleným zefektivněním výroby lze vždy, a pokud již nebyla zahájena je nejvyšší čas začít dříve, než bude pozdě, kdy se náklady na podnikání zvýší nad únosnou hranici a výrobky tak ztratí konkurenceschopnost.

Obr. 7
Obr. 7 – Adaptibilni podlahový sběr s úsporným provozem a více než 3-násobně sníženými servisními náklady

Netroufne-li si uživatel technologie na zefektivnění procesů vlastními silami, lze do technologií nainstalovat a napojit na řídicí jednotku specializované měřicí systémy hodnotící aplikace, nebo objednat odborný externí audit.

Obr. 8
Obr. 8 – Kompresory s plynulou regulací otáček přispívají ke stabilnímu tryskacímu výkonu a šetří 10 až 15 % elektrické energie

Po provedení prvního zefektivnění procesu technologie tryskání jsou mnozí překvapeni, kolik prostředků je vynakládáno neúčelně, mnohdy i zbytečně, a jak efektivní a úsporné technologie jsou k dispozici na současném trhu. Dostupné údaje z odborných auditů ukazují, že rezervy v efektivitě se u významného počtu technologií blíží 50-ti procentům. Finanční vyčíslení takových rezerv pak dosahuje nezanedbatelných částek a jejich úspora může být významným přínosem nebo východiskem z kritických situací.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 6.10.2022