Logistické provozy trápí prach, zbytky obalových materiálů i stopy pneumatik

Michal Hoblík
Logistické provozy trápí prach, zbytky obalových materiálů i stopy pneumatik - Náhledový obrázek
Logistika představuje z hlediska čištění velmi náročnou disciplínu. Obrovský provoz, velmi často v režimu Just in time, znamená velké nároky na úklid, čištění a zajištění hygieny. Ať už se jedná o zbytky obalů, stopy pneumatik nebo prach. Nečistoty a prach nebo neudržované plochy za dveřmi objektu zvyšují prašnost prostředí a následně způsobují náchylnost k onemocněním, zejména horních cest dýchacích, ale špatné zametání může způsobit i pracovní úraz, například uklouznutí.
Obalové materiály nelze uhlídat a často se rozlétnou po logistické hale. Prach je zde všudypřítomný, protože provoz je neustálý, a navíc těžké vozíky a zdvihače zanechávají stopy pneumatik na površích provozu. Zajištění čistého a bezpečného pracovního prostředí vyžaduje systematický přístup za použití kvalitní techniky a vybavení, ale také zkušenosti a individuální přístup ke specifikům konkrétního odvětví a provozu.

Nejviditelnějším problémem jsou v logistických areálech hrubé nečistoty, jako jsou zbytky folie, balicí pásky nebo třísky. Na odborném odstranění  se nevyplatí šetřit. I pro malé úklidové operace je k dispozici profesionální vysavač na mokré a suché vysávání v odpovídající velikosti. Velmi dobře použitelný i ve velmi malých skladovacích místnostech. Pro větší plochy se vyplatí uvažovat o nasazení zametacího stroje adekvátní velikosti. 

Obr. 1
Obr. 1

Pozor na typ povrchu podlahy
Ve skladech firem nebo logistických centrech jsou často průmyslové podlahy se specifickým průmyslovým povrchem, jako je třeba cementový potěr. Každá konkrétní podlahová krytina pak vyžaduje zvláštní pozornost, pokud jde o čištění a péči. Pro správné zajištění profesionálního úklidu je důležité rozlišovat mezi jednostupňovou a dvoustupňovou metodou čištění podlahy:

Jednostupňová metoda – touto metodou je podlaha čištěna podlahovým mycím strojem, přičemž v jednomu kroku probíhá drhnutí podlahy kartáči s čisticím roztokem a špinavá voda je ihned odsávána. Tato metoda je vhodná pro průběžný úklid. 

Dvoustupňová metoda – prvním krokem je nanesení čisticí lázně na celou plochu a její rozmytí pomocí kartáčů mycího stroje a působení, druhým krokem je její následné odsátí. Metoda je vhodná pro základní hloubkový úklid. 

Většina průmyslových podlah je vyrobena z hladké a souvislé stěrky, která je zhutnělá a extrémně odolná. K dispozici jsou různé typy povrchových úprav a každý typ má specifické vlastnosti, které je třeba mít na paměti při čištění a zejména použití určitého typu čisticích prostředků. Mycí stroje s válcovou technologií jsou zvláště vhodné pro údržbové čištění. Je to proto, že zbývající hrubé nečistoty lze zachytit v jediném pracovním kroku díky funkci předběžného zametání válců.

Kombinované mycí stroje zvládnou v jednom pracovním kroku zametání i mytí s odsáváním. Díky tomu je vhodné je používat ve velkých skladech s plochou nad 10 000 m2, a i v těch nejtěžších podmínkách. Šetří tak čas a zvyšují produktivitu (obr. 1–3).

Obr. 2
Obr. 2

Odstranění stop pneumatik
Specifickým úkolem čištění ve vnitřních prostorech skladu je odstranění stop pneumatik. Zejména ve větších skladech ujedou vysokozdvižné vozíky a podlahová vozidla každý den několik kilometrů a vytvářejí nejen prach, ale také zanechávají stopy pneumatik na podlaze. To způsobuje i riziko poškození podlahy a následného úrazu. Přitom odborným přístupem lze tyto stopy účinně odstraňovat.

Venkovní úklid
Neustálý pohyb dopravních prostředků a zboží dovnitř a ven a k tomu vlivy prostředí znamenají nežádoucí znečištění, jako je špína, prach, déšť a sníh hromadící se ve venkovním prostoru. Každá přeprava však ve skladech musí probíhat rychle a bezpečně. A každá špína je v takto řízených procesech kamenem úrazu. Základem správného úklidu je celkový a strategický přístup k péči o čistotu, který začíná u venkovních prostor. Profesionální péče o čistotu venkovních prostor zamezí zanesení nečistot do interiéru. 

Nejčastěji je třeba poradit si venku s prachem a dalšími nečistotami a pak k situaci přistupovat dle konkrétního řešení prostor a ročního období. Každopádně ale odborná péče o úklid a čistotu vyžaduje profesionální vybavení a know-how.

Obr. 3
Obr. 3

Uklouznutí, BOZP
Uklouznutí se může přihodit komukoli, nejen v kluzkém zimním období. A právě uklouznutí nebo zakopnutí má na svědomí až 25 % všech pracovních úrazů. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří tomuto co nejlépe předejít, především uspořádáním pracoviště a pracovních procesů, pravidelnou údržbou a správným úklidem. Je ale také nutné řádně informovat a proškolit zaměstnance.

Jak dodává Jiří Kuryviál z SSI Group, všichni zaměstnanci jsou v rámci své pracovní činnosti povinní předcházet uklouznutí, zakopnutí a pádu, a to používáním schválených, bezpečných cest a tras, řádným a včasným oznamování závad a nedostatků, používáním předepsané obuvi a respektováním bezpečnostních značek a značení.
Zveřejněno: 11.9.2023