Optimalizace nákladů na tryskací operaci

Ing. Miroslav Malý
Optimalizace nákladů na tryskací operaci - Náhledový obrázek
V dnešní době růstu cen vstupních materiálů, tisíce výrobců na celém světě hledá nové možnosti snížení svých nákladů. Tryskací aplikace je jedna z řady výrobních procesů, kde si také pokládájí otázku, jak zredukovat náklady spojené s cenou abraziva. Jako první na světě se touto otázkou, se svou řadou ocelových tryskacích materiálů, začala zabývat společnost WINOA, a to i za podpory dceřiné společnosti Kovobrasiv Mníšek, spol. s r.o., z České republiky, která letos oslavila 30 let od svého založení.
Po celou dobu společné existence provádí v oblasti povrchových úprav tryskáním poradenství a technickou podporu. Tato podpora byla na trhu pozitivně přijata a je neustále vylepšována; z počáteční snahy udržet zařízení v nejlepších nastaveních za použití vhodného typu abraziva, až po současný projekt péče o zákazníka uvedený pod názvem W Care. Cílem tohoto projektu je poskytnout zákazníkovi komplexní služby, pochopit jeho potřeby a navrhnout nejlepší řešení, která jsou měřitelná a hodnotitelná. W Care zahrnuje a propojuje konzultace se zákazníkem, provádění zkoušek, testování na tryskacích zařízeních, rozšiřování znalostí formou školení a tréninku zaměstnanců, kteří se na tryskací aplikaci podílejí, optimalizaci tryskacího procesu a servisní zařízení. Vše pod vedením odborníků a samozřejmě i podpory našich zákazníků.

Obr. 1 - Optimalizace tryskacího procesu
Obr. 1 - Optimalizace tryskacího procesu

Nejdříve je důležité si položit otázku, čeho chcete optimalizací procesu tryskání dosáhnout, co je vaší prioritou, jaké kompromisy dokážete podstoupit, a co vše jste ochotni udělat, abyste svého cíle dosáhli. My najdeme řešení, spočítáme nákladové položky, navrhneme postup a účastníme se všech fází projektu, včetně testů v našich Test Centrech, technické podpory, monitorování a konečného vyhodnocení s konkrétními číselnými hodnotami. Cíle optimalizace procesu mohou být různé, nejčastěji to je snížení nákladů na tryskání, ale také to může být zrychlení tryskací operace, změna drsnosti, čistoty povrchu a podobně (obr. 1).

Často se setkáváme s potřebou zákazníka snížit cenu tryskání. První myšlenka, která přirozeně napadne při hledání možností úspor, je nákup levného tryskacího prostředku. Tento postup je populární hlavně proto, že není nijak sofistikovaný, je pohodlný, nenutí zúčastněné osoby nákupního oddělení, managementu výroby až po údržbu a obsluhu tryskacího zařízení k žádným změnám, vždy bude vypadat jako velmi dobrý nápad (obr. 2).

Obr. 2 - Hledání úspor v celé tryskací operaci
Obr. 2 - Hledání úspor v celé tryskací operaci

Zadáme si do kalkulačky cenu a množství abraziva, výsledky jednotlivých dodavatelů srovnáme a úspora je na světě. Má to však jeden háček. Cena samostatného abraziva na tryskací operaci zahrnuje pouze 20 % celkových nákladů tohoto procesu. Takže i kdyby se nám podařilo snížit cenu abraziva o 10 %, skutečný dopad na tryskací operaci by byl jenom 2 %, což je opravdu těžko prokazatelný ukazatel a malá odměna za takové riziko. Orientace na snižování nákladů formou nejlevnějších nákupů nepřináší firmě nové výzvy, nové přístupy a zlepšování. Je to pohodlný způsob zásobování výroby, který ovšem odebírá konkurenční výhodu firmy. Přichází mimo jiné také o možnost neustálého zlepšování zaměstnanců a procesů. Občas se tato očekávaná úspora v konečném důsledku stává ztrátou, vede ke zvyšování nákladů na tryskání, zhoršení povrchů, ztráty trhu a někdy je i počátkem cesty k uzavření výrobní firmy.

Obr. 3 - TCO a jeho základní nákladové položky
Obr. 3 - TCO a jeho základní nákladové položky

Existuje tedy jiné, lepší řešení? Určitě ano, ale musíme zahrnout do nákladových položek všechny faktory, nejenom cenu abraziva. Do nákladových položek patří tryskací zařízení s obsluhou, údržba, náhradní díly, opotřebení stroje, energie, odpady, tedy vše, co je obsaženo ve zbývajících 80 % nákladů za tryskací operaci. Získáme tak konečnou celkovou cenu tryskání neboli tzv. TCO (Total Costs of Operation) - obr. 3. Pokud porovnáme možnost snížení nákladů formou levných tryskacích prostředků a TCO, tak TCO vypadá zajímavě, ale zní velice složitě. Kde tyto údaje vzít? Jak je počítat a uplatňovat? Poměrně snadným nástrojem na snižování nákladů na tryskání je nabídka z výrobní řady tryskacích materiálů WAbrasives od společnosti WINOA a jejich dceřiných firem s unikátním 7krokovým přístupem, který se osvědčil u tisíce klientů na celém světě.

Jak proces TCO probíhá? Účastníci celé tryskací operace jsou v zásadě tři: lidé, stroje a procesy. Musíme postupovat tak, abychom nevynechali žádného z těchto aktérů, protože tím by se celý projekt stal neuskutečnitelným. Nejprve naši zkušení technici provedou audit na tryskacích zařízeních a zmonitorují samotný proces tryskání. Podle výsledku auditu a dohody se zákazníkem se stanoví hlavní a vedlejší cíle. Následuje testovací fáze, která většinou probíhá na zařízeních v našich testovacích centrech. Řešení, která tyto centra nabídnou, přeneseme na pracoviště zákazníka. Jakmile si potvrdíme platnost a splnitelnost cílů, zahájíme školení zaměstnanců, a nakonec vypracujeme formální závazek. Ten se ale nezakládá na slibech, ale na jasném závazku, který garantuje snížení nákladů v číslech (obr. 4).

Obr. 4 - Formální závazek snížení nákladů
Obr. 4 - Formální závazek snížení nákladů

Jak je vůbec možné aplikovat přístup založený na TCO? Důvodem je vedoucí postavení společnosti WINOA na globálním trhu v ocelových tryskacích materiálech. Naše společnost spolupracuje každý den s 10 000 průmyslovými společnostmi po celém světě za podpory kvalifikovaných techniků, kteří připravují několik tisíc technických zpráv ročně. Již 3000 z těchto firem optimalizovalo své náklady na tryskání. Naši zákazníci mají přístup k naším testovacím centrům, ve kterých průběžně sbíráme a zpracováváme miliony údajů, což umožňuje, aby přístup založený na TCO byl schopen snížit náklady na tryskání u ocelových drtí a granulátů v průměru o 10,5 %, tedy několika násobně víc než je úspora za levnější abraziva. Inovativní přístup TCO navíc přináší zákazníkovi další neocenitelné hodnoty a konkurenční výhodu tím, že zákazník pozná své nákladové položky na tryskací proces a může uplatňovat tyto znalosti v identifikaci své práce u svých zákazníků.

Pokud vás komplexní nabídka služeb W Care zaujala, navštivte naše webové stránky www.wabrasives.com. Zde je v několika jazycích (včetně češtiny) formou animací, postupů, rad a podnětů optimalizace tryskacího procesu W Care blíže vysvětlena a každý ve svém oboru si najde svou oblast. Samozřejmě jsme k dispozici i na přiložených kontaktech, případně je možné si domluvit osobní schůzku ve firmě KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o., online.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 9.5.2022