Robotické lakování dvojkolí

Ing. Jan Drápela
Robotické lakování dvojkolí - Náhledový obrázek
Firma GALATEK, a.s., se profiluje na trhu jako významný dodavatel robotických lakovacích linek a jednoúčelových zařízení pro povrchovou úpravu. Významnými referencemi tohoto typu se může pochlubit jak v automobilovém průmyslu, tak i v oboru kolejových vozidel. Samostatnou disciplínou jsou pak provozy pro lakování železničních kol a dvojkolí. 
Reference podobných lakovacích linek jsme realizovali již na Slovensku, Kazachstánu a dokonce i pro věhlasné SNCF ve francouzském Štrasburku. Další významnou zakázku získala naše společnost začátkem tohoto roku, kdy zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku robotické linky lakování železničních dvojkolí ve firmě RYKO, a.s., v Děčíně a je součástí kompletně nového provozu. Součástí objednávky bylo i provedení funkčních zkoušek a potvrzení navržené technologie ještě před samotným zahájením technických návrhů řešení.

Již samotné umístění lakovací linky ve výrobní hale je unikátním technickým řešením, kdy veškeré zařízení je dle potřeby investora umístěno na ocelovou stavební konstrukci do patra – mezaninu. Bylo nutné vyřešit dynamické účinky lakovacího robota bez vlivu na stavební ocelovou konstrukci. Z tohoto důvodu byla zhotovena samostatná robustní ocelová konstrukce statikem navržená speciálně tak, aby dynamické účinky byly přenášeny do betonové podlahy o jedno stavební patro níže. Ostatní ocelové konstrukce přenáší zatížení na nosné profily stavby.

Lakovací linka je sestavena dle technologických potřeb tak, aby byly splněny požadavky dané předpisem pro lakování železničních dvojkolí a to i více nátěrových systémů.

S ohledem na požadavek lakování různých typů železničních dvojkolí lišících se nejen průměrem, ale i jinými parametry (ložisková komora, tvar disku, brzdové kotouče) je před linkou instalován měřící markant. Funkcí tohoto markantu je porovnání naměřených hodnot s hodnotami zadanými obsluhou, čímž se eliminuje chybové zadání parametrů potřebných pro následné automatické operace. Obsluhou přivezené a markantem zkontrolované železniční dvojkolí je ve vstupní kabině maskováno a zbaveno mastnoty a nečistot ulpělých při přepravě z předchozích technologických operací. Následně je obsluhou zavezeno do automatické robotizované kabiny. Celý proces lakování je plně automatizovaný. Lakování je prováděno sedmiosým robotem od firmy ABB, přičemž programy pro lakování jsou výhradně zhotoveny programátory firmy GALATEK, a.s.

Velkou výhodou navrženého řešení je možnost lakování více druhy barevných odstínů. Lakování je možné provádět též dvěma typy nátěrových hmot – rozpouštědlovými a vodou ředitelnými. Po nalakování je železniční dvojkolí automaticky přesouváno podlahovým dopravním systémem do kabiny vytěkání a následně do sušárny. Sušárna je rozdělena rolovacími vraty na dvě části, přičemž v každé je možné nastavit rozdílnou teplotu sušení. Po usušení je dvojkolí automaticky přesunuto na zvedací stojan umístěný za lakovací linkou, odkud jej obsluha vyjme a převeze k dalšímu zpracování.

Obr. 1
Obr. 1

Důležitým prvkem v lakovací lince je aplikační technika od firmy Media CZ s.r.o., která je společně s technologickým potřebným množstvím nátěrových hmot umístěna do samostatného, speciálně navrženého prostoru s vlastním odsáváním a přívodem upraveného vzduchu (klimatizací). Tento prostor splňuje náročné podmínky EX prostředí (Zóna 2). Navržené řešení s použitými prvky byly jako vyhrazená zařízení schváleny technickou inspekcí České republiky (TIČR). Samozřejmostí u automatických lakovacích pracovišť je i samočinné hasicí zařízení na bázi CO2 .

Obr. 2 - 4
Obr. 2  - 4

S ohledem na úsporu energetických nároků je stříkací kabina vybavena samostatnou cirkulační vzduchotechnickou jednotkou s plynovým ohřevem. Robotizované lakování má tu výhodu, že je možné větší část vzduchu z lakovací kabiny cirkulovat a menší část odvětrávat. Odvětrávaný vzduch z pracovišť lakovací linky je sveden potrubím k zařízení Yatagan, kde dochází k likvidaci plynných emisí pomocí studené plazmy a vyčištěný je odvětráván do ovzduší.

Lakovací linka je vybavena centrálním řídicím systémem, ke kterému je možné již standardní napojení pomocí vzdálené zprávy z kteréhokoliv zabezpečeného místa. Tím je zaručena rychlá a přesnější reakce na vybrané poruchové nebo nestandardní stavy bez nutnosti osobní přítomnosti technika na místě.

I když je linka stále ještě ve zkušebním provozu a konstatování o dobře provedeném díle by se mohlo jevit jako předčasné, vzniklo každopádně ve firmě RYKO dílo, které nemá v Evropě obdoby, a jsme rádi, že jsme mohli být jeho součástí (obr. 1 až 5).  

Obr. 5Obr. 5

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 11.5.2022