Účinné a šetrné čištění veškerých povrchů peletami suchého ledu

Tomáš Chvostek (1) , Jiří Svatoš (2)
Účinné a šetrné čištění veškerých povrchů peletami suchého ledu - Náhledový obrázek
Naše nově vzniklá společnost Dry Ice Technology, s.r.o., se zabývá efektivní a ekologickou metodou čištění povrchů, a to čištěním peletami suchého ledu. Tato ne příliš známá technologie se již pomalu začíná dostávat do podvědomí firem zabývajících se různými odvětvími. Pomocnou ruku nám podala společnost Messer Technogas, s.r.o., pokud šlo o zásobování a skladování oxidu uhličitého (obr. 1), peletizér na výrobu pelet (obr. 2) a místo pro jejich umístění.
                            


Efektivita čištění
Proces tryskání suchým ledem se především vyznačuje svou efektivitou a rychlostí vyčistit veškeré nečistoty z jakéhokoliv povrchu, neboť jednou z jeho největších výhod je neabrazivita a šetrnost k veškerým povrchům, jako jsou například kovy, plasty, beton, mramor, gumové součásti a v neposlední řadě i dřevo. Efektivita čištění je dána rychlostí čištění a úsporou času na vynaložení druhotných nákladů. Typickým problémem je nákladná odstávka strojů z důvodu demontáže jednotlivých komponentů na špatně dostupných a komplikovaných místech. Problematika zasahuje do všech odvětví průmyslu: stavebnictví, strojírenství, potravinářství, oboru výrobních odvětví (výroba strojů a forem na výrobu plastů), zdravotnictví a polygrafie. Nespornou výhodou, kterou nelze opomenout je také to, že při čištění nevzniká druhotný odpad jako je voda, písek a chemie, a proto je vhodná i do vnitřních prostor.

Obr. 3
Obr. 3 – Plechová střecha, před a po aplikaci

Použití ve stavebnictví
V oboru stavebnictví máme několik zkušeností například s odstraňováním montážní pěny při instalaci oken, která zanechala stopy na panelech nové haly a rámech oken a skel. Tuto technologii jsme použili i při odstranění zbytků vápna, které protékalo trapézovými plechy na železnou konstrukci. Ta byla pozinkovaná a nesměla se ničím poškodit, aby dále nekorodovala (obr. 3). V oboru stavebnictví je tato metoda vhodná i na odstranění různých úkapů barev, lepidel, letitých nánosů řepkového oleje na stěnách (obr. 4), které se všeobecně obtížně čistí mechanicky. Jedná se například o hliníková, plastová a dřevěná okna a dveře. Suchým ledem se velice dobře čistí dřevo, a to jak staré, tak nové. Nesmíme zapomenout, že si aplikace tryskání suchým ledem velice dobře poradí se sazemi po požáru, v udírnách, kotlů a krbech.

Obr. 4
Obr. 4 – Olejové nánosy na stěně před a po aplikaci

Restaurování historických objektů
Tuto metodu lze velice dobře využít i při restaurování historických objektů, a to i díky tomu, že metoda je schválena památkovým úřadem. Metoda tryskání suchým ledem je vhodná k restaurátorské činnosti památkově chráněných objektů a jednotlivých prvků. Pomocí této technologie se odstraní například graffiti, ale i letité nečistoty, mechy a plísně (kašny, sochy, atd.). Nedílnou součástí tryskání suchého ledu je sublimační efekt, díky kterému nezůstanou na povrchu žádné zbytky a je zcela možné se tak vyhnout použití chemického čištění. Na rozdíl od nanášení různých rozpouštědel nevzniká žádná chemická kontaminace, zápachy a možnost otravy. Proto je tato metoda šetrná jak k osobám, tak životnímu prostředí.

Obr. 5
Obr. 5 – Tiskařský stroj před a po aplikaci

Polygrafie a strojírenství
Firma Dry Ice Technology s.r.o. má již řadu zkušeností s čištěním polygrafických strojů (obr. 5), tiskáren, výrobních strojů na textil a obslužných podávacích linek, které je možné čistit bez rozebírání, čímž se získá dominantní úspora času. Suchým ledem lze čistit i rozvodné elektrické skříně pod napětím. Suchý led se osvědčil také při čištění elektromotorů, převodovek a jiných komponentů, jako jsou ovládací prvky strojů.

Na závěr autoopravárenství
Samotná kapitola by mohla být autoopravárenství. Čištění suchým ledem je naprosto ideálním řešením pro všechny možné části automobilu, jako je např. čištění olejových a karbonových usazenin uvnitř motoru, tak i veškerých vnějších motorových částí. Dále má tato metoda velké uplatnění při renovaci veteránů a tzv. „young“ veteránů, které mají podvozky částečně chráněny antikorozními nástřiky a krycími plasty. Při renovaci veteránů je nežádoucí jakákoliv abrazivita původního materiálu, a proto použití neabrazivní aplikace tryskání suchým ledem je obzvláště šetrné. Dále je možné účinně vyčistit i interiér, který zůstává stále suchý a zbavený i různých plísní a roztočů. Nízká teplota procesu -79 °C je zcela zahubí. Tohoto efektu využívají především firmy, které se zabývají autodetailingem, kde je kladen důraz na absolutní preciznost. 

(1) Dry Ice Technology, s.r.o.
(2) Messer Technogas, s.r.o.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 6.1.2023