Dlouhodobé působení dřevokazného hmyzu v dřevěných konstrukcích staveb představuje závažné riziko z hlediska jejich nosné funkce. Larvy dřevokazných brouků mohou nenávratně poškodit jednotlivé prvky konstrukce, snížit jejich pevnost a přivést konstrukci do havarijního stavu. Pro správné zjištění stavu a rozsahu poškození je třeba provést odbornou diagnostiku, jejímž výstupem je návrh vhodné sanační metody.
Zveřejněno: 22.5.2022