Přestože korozní degradační procesy se týkají celé řady materiálů, pozornost zde bude věnována jen korozním procesům kovů, zejména slitin železa. Jakmile je jednou spuštěna korozní reakce, je velice problematické a nákladné ji zastavit, protože dochází k předávání elektronů nebo iontů po krystalové mřížce kovů. Proto je důležité mít neustále na paměti, že může dojít k nakumulování potenciálu a ke korozním procesům i poměrně daleko od místa, kde koroze započala (u železných slitin je obvyklá vzdálenost 30 cm). A je iluzorní si myslet, že existuje mechanický proces, který by dokázal korozi zastavit. Broušením se jeden konkrétní elektron neodstraní. Orientačně ukazuje závislost nákladů na zastavení a odstranění koroze obr. 1.
Zveřejněno: 19.7.2022