Hitachi Energy v Brně nasadila roboty do lakovací linky
Ing. Václav Holeček, Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Martin Vodák
Pojem Industry 4.0 je v posledních letech aktuálním tématem mnoha (nejen průmyslových) podniků na celém světě. Lze se setkat s názorem, že tato průmyslová etapa je etapou robotizace a znamená nahrazení práce člověka robotem. Nejedná se však o pouhé využití samotných robotů, ale o jejich komplexní propojení s nejmodernější IT technologií napříč výrobními procesy a navazujícími systémy. Různé stroje a roboty se propojují internetovou sítí, spojují se s cloudovými uložišti a dalšími inteligentními systémy. Díky tomuto spojení vznikají inteligentní řešení, u kterých by měl být robot člověku pomocníkem.
Zveřejněno: 10.10.2022
Kataforéza, resp. kataforetické lakování, je technologicky nejmodernější, ekonomicky hospodárný a vysoce ekologický způsob lakování ponorem. Používá se pro povrchové úpravy kovových výrobků, především ocelových, pozinkovaných a hliníkových dílců nejen v „automotive segmentu“, ale i stavebním průmyslu, zemědělské a vojenské technice, u radiátorů i u bílé techniky atd. Obecně lze konstatovat, že vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na antikorozní ochranu se pole působnosti pro kataforézu rovněž neustále rozšiřuje a tak přibývá i mnoho velkosériových drobných dílů. U těchto dílů je ekonomická hospodárnost procesu negativně ovlivňována časovou náročností manuální práce spojené s navěšováním a svěšováním. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo možné drobné díly lakovat hromadně a podíl mzdových nákladů na ceně KTL lakování výrazně snížit.
Zveřejněno: 9.10.2022
Inflace, zdražování, nedostatek materiálů, nedostatek pracovníků. To vše jsou dnes běžné problémy drtivé většiny firem.

Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak dopady těžkých podmínek výrazně snížit. Tím je zaměřit se na zlepšení vnitropodnikových procesů, zvláště na efektivitu výroby, evidenci provozních dat, spotřebu, hodnocení procesů a investice do úsporných opatření a účelných metod práce.
Zveřejněno: 6.10.2022
Naše firma IDEAL-Trade Service spol. s r.o. je předním výrobcem lakovacích technologií na klíč. V oblasti povrchových úprav jsme profesionálním partnerem našim klientům, a to nejen v České a Slovenské republice, již třetí desetiletí. V lakovnách se často setkáváme s řadou provozních a kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit. Jedním z nich je i požadavek našich zákazníků na změnu topného média pro jednotlivé technologické celky anebo dokonce CO2 neutralitu pro celou lakovnu.
Zveřejněno: 15.7.2022
Carlisle Fluid Technologies je přední světový výrobce produktů a systémů pro dodávku, aplikaci a vytvrzování stříkaných materiálů včetně barev, nátěrů, prášků, tmelů a spojovacích materiálů. Mezi odbornou veřejností je znám především pro své globální značky BGK, Binks, DeVilbiss, Hosco, MS a Ransburg, které jsou v tomto odvětví vysoce respektovány pro kvalitu, design a špičkovou technologii. Díky tomuto spojení několika skupin produktů v oboru povrchových úprav se nabízí využití společných zkušeností s poskytováním aplikačních řešení.
Zveřejněno: 13.7.2022
Firma GALATEK, a.s., se profiluje na trhu jako významný dodavatel robotických lakovacích linek a jednoúčelových zařízení pro povrchovou úpravu. Významnými referencemi tohoto typu se může pochlubit jak v automobilovém průmyslu, tak i v oboru kolejových vozidel. Samostatnou disciplínou jsou pak provozy pro lakování železničních kol a dvojkolí. 
Zveřejněno: 11.5.2022
Jak známo, měření tloušťky povlaku je klíčové pro dokumentaci a kontrolu postupů aplikace nátěru, snižování nákladů na nátěrové hmoty a odpadního materiálu, zlepšování kvality povlaku i zkracování doby celé aplikace. Zároveň je nanášení povlaku proces, který je velmi citlivý na jakékoliv změny v podmínkách prostředí. Proto je důležité mít k dispozici tloušťkoměr, který se snadno ovládá a lze jej použít v průmyslovém prostředí. 
Zveřejněno: 10.5.2022