Nová technológia na lakovanie hlinikových profilov

Michal Motúz, Ivan Jurka
Nová technológia na lakovanie hlinikových profilov - Náhledový obrázek
Spoločnosť IDEAL – Trade Service, spol. s  r.o. (ITS) je popredným a  dlhoročným dodávateľom technologických celkov pre povrchové úpravy v Českej a  Slovenskej republike. Jedná sa predovšetkým o lakovacie linky (pre práškové, mokré i  kataforetické lakovanie) s vlastným riadiacim systémom HiVision.
Na túto oblasť sú neodmysliteľne naviazané i ostatné divízie ako závesná technika, maskovanie firmy HangOn a  chemická technológia. Preto od roku 1993 ITS spolupracuje s nemeckým výrobcom chemických prípravkov ALUFINISH GmbH & Co. KG, ktorá je lídrom na trhu v predúprave všetkých druhov materiálov. 

To, že obal predáva, je stará známa pravda, ktorá platí asi vo všetkých oblastiach. Ešte väčšiu úlohu však táto skutočnosť hrá v  obore stavebníctva, kde kvalitná a hlavne odolná povrchová úprava je práve tým „obalom“, ktorý zaváži u  každého klienta. A to bolo práve najdôležitejšie pri rozhodovaní o stavbe lakovacej linky v spoločnosti RM Aluminium s.r.o. v Prievidzi, ktorá sa zaoberá výrobou okenných a dverových systémov, zábradlí a ďalších častí stavieb.

Už od začiatku jednaní boli najskloňovanejšími pojmami kvalita povrchovej úpravy, dôležitosť mať pod kontrolou celý proces lakovania profilov s  dĺžkou viac ako 6000 mm pre vlastnú výrobu a  nebyť odkázaný na subdodávky, ktorých výpadky by mohli negatívne ovplyvniť celý chod výroby.

Nakoľko sú hliníkové profily používané pre výrobu stavebných prvkov, správne zvolená chemická predúprava povrchu pred lakovaním je základom pre úspešnosť celého procesu. Sortiment lakovaných dielov dopĺňajú aj oceľové komponenty, preto bola časť chemickej predúpravy (obr. 1) rozdelená do dvoch vetiev podľa spracovávaných dielov – postrekovú komoru pre predúpravu oceľových dielov a ponorovú pre hliníkové profily.                                                                                                                                                                 

Obr. 1 - Chemická predúprava AL profilovObr. 1 - Chemická predúprava AL profilov

Aby bola dodržaná vysoká kvalita lakovaných hliníkových profilov, spoločnosť RM Aluminium s.r.o. volila overenú chemickú technológiu od nemeckého výrobcu chemických prípravkov ALUFINISH GmbH & Co. KG, ktorej výhradným zástupcom pre Slovenskú a Českú republiku je ITS.

V  ponorovej predúprave na hliníkový materiál je implementovaný systém ENVIROX „NR“ s certifikovaným prípravkom Alficoat 748/3 pre Qualicoat i GSB International (obr. 2).

Obr. 2 – Implementovaný systém v ponorovej predúprave na hlinikový materiál
Obr. 2 – Implementovaný systém v ponorovej predúprave na hlinikový materiál

Pre ostatný materiál, prioritne pre oceľové povrchy sme v komorovej postrekovej kabíne volili prípravok na železité fosfátovanie takisto od Alufinish pod názvom Ferrophos 7768/3.

Obr. 3 - Chemická predúprava AL profilov s manipulátorom
Obr. 3 - Chemická predúprava AL profilov s manipulátorom

Manipulácia nad vaňami ponorovej predúpravy je zabezpečovaná manipulátorom (obr. 3) s  možnosťou prevesenia závesu s profilmi priamo na manuálny podvesný dopravník, ktorý prepája všetky časti technológie. Po predupravení a vysušení dielov proces pokračuje ručným nanesením práškovej farby v plastovej kabíne, ktorá značne uľahčuje a zrýchľuje prechod na iný farebný odtieň a znižuje riziko kontaminácie. Samozrejmosťou je hasiaci systém s detekciou záblesku priamo v kabíne. Lakované diely sú cez kabínu (obr. 4) automaticky posúvané pomocou automatického transferu. Obsluha tak nemusí závesy s výrobkami posúvať ručne a môže sa plne sústrediť na kvalitu lakovania. Celý proces je ukončený vypálením nanesenej práškovej farby v  plynom vyhrievanej peci a  následným zvesením výrobkov. 

Obr. 4 - Plastová kabína pre manuálne lakovanie dielov
Obr. 4 - Plastová kabína pre manuálne lakovanie dielov

V  neposlednom rade je potrebné uviezť, že stavba celej linky prebiehala počas pandémie COVID-19, čo značne ovplyvňovalo celkovú plynulosť akcie. Poďakovanie tak patrí spoločnosti RM Aluminium s.r.o., že danú situáciu ustála, akciu neprerušila, podporila nás a tak sa podarilo dielo dokončiť do zdarného konca.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 20.5.2022