Logistika představuje z hlediska čištění velmi náročnou disciplínu. Obrovský provoz, velmi často v režimu Just in time, znamená velké nároky na úklid, čištění a zajištění hygieny. Ať už se jedná o zbytky obalů, stopy pneumatik nebo prach. Nečistoty a prach nebo neudržované plochy za dveřmi objektu zvyšují prašnost prostředí a následně způsobují náchylnost k onemocněním, zejména horních cest dýchacích, ale špatné zametání může způsobit i pracovní úraz, například uklouznutí.
Zveřejněno: 11.9.2023
Většina z nás, kdo se profesně zabývá povrchovou úpravou kovů a řeší i její případné vady, si například při návštěvě hotelu všimne sloupnutého nátěru na parapetu nebo koroze na kovových prvcích v koupelně. Ve spojení s tím nás zde také může napadnout otázka, co to zapříčinilo? Pokusme se na ni alespoň v obecné rovině najít odpověď.
Zveřejněno: 10.9.2023
Ploché střechy získávají na významu, protože poskytují prostor pro výstavbu fotovoltaických elektráren. V současné době nastává velký rozmach výstavby zařízení, která získávají energii z přírodních zdrojů. To souvisí především se současnou situací s dodávkami a vývojem cen elektrické energie a plynu.
Zveřejněno: 9.9.2023
Na pražském veletrhu Střechy Praha 2023 odprezentoval Wienerberger hned několik převratných novinek. Největší pozornosti se těšily fotovoltaický modul Wevolt X-Tile a fólie pro ploché střechy Leadax Roov (obr. 1). Tondach uvedl tradiční pálené střešní tašky s novou povrchovou úpravou v odstínu černé a nové názvy střešních tašek. 
Zveřejněno: 20.3.2023
V dnešní době je oplocení neodmyslitelnou součástí většiny staveb, ať už se jedná o soukromé domy, průmyslové areály, sportoviště či veřejné objekty. PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK rozhodla vybudovat novou lakovnu. Obrátila se na společnost IDEAL- Trade Service, výrobce lakovacích technologií, který navrhl vertikální lakovnu, jednu z mála v ČR. Díky novému systému s vertikálním zavěšením výrobků se podařilo výrazně zvýšit produkční kapacitu a snížit provozní náklady. 
Zveřejněno: 19.3.2023
Plášť budovy je částečně z betonu a především z přizdívky z červeného lícového zdiva. Lícové cihly byly vybrány díky svému nezaměnitelnému vzhledu a také díky požadavkům na vysokou kvalitu opláštění budovy. Splňují nejvyšší požadavky – jako je mrazuvzdornost, stálobarevnost, má prakticky neomezenou životnost. Takto provedená fasáda je i tedy i bezúdržbová.
Zveřejněno: 18.3.2023
Naše nově vzniklá společnost Dry Ice Technology, s.r.o., se zabývá efektivní a ekologickou metodou čištění povrchů, a to čištěním peletami suchého ledu. Tato ne příliš známá technologie se již pomalu začíná dostávat do podvědomí firem zabývajících se různými odvětvími. Pomocnou ruku nám podala společnost Messer Technogas, s.r.o., pokud šlo o zásobování a skladování oxidu uhličitého (obr. 1), peletizér na výrobu pelet (obr. 2) a místo pro jejich umístění.
Zveřejněno: 6.1.2023
Nová, hezky upravená fasáda hraje často ve vzhledu a celkové úpravě domu prim. Bývá proto nepříjemným překvapením, když se setká s útokem okolních živočichů (obr. 1 až 3). Zejména na zateplené fasády často útočí ptáci z řádu šplhavců, mezi které patří třeba strakapoud, datel či žluna. Ve větších městech pak narušuje vzhled především světlejších fasád také cedivečka zápřední neboli pražský pavouk. 
Zveřejněno: 5.1.2023
Zemní vlhkost se vzduchem nešíří. Tuto starou pravdu znali naši předkové po staletí a princip vzduchoizolace uplatňovali na stavbách objektů v jeho nejrůznějších formách. Systémy odvětrávaných kanálů, podlah, předstěn, anglických dvorků, aj. tvořily trvalou přírodní bariéru proti zemní vlhkosti a účinně tak omezovaly působení vlhkostní zátěže v konstrukcích. Dodnes můžeme spatřit tato vzduchoizolační řešení nebo jejich částí u mnoha historických, památkových či sakrálních staveb. 
Zveřejněno: 4.1.2023
Dlouhodobé působení dřevokazného hmyzu v dřevěných konstrukcích staveb představuje závažné riziko z hlediska jejich nosné funkce. Larvy dřevokazných brouků mohou nenávratně poškodit jednotlivé prvky konstrukce, snížit jejich pevnost a přivést konstrukci do havarijního stavu. Pro správné zjištění stavu a rozsahu poškození je třeba provést odbornou diagnostiku, jejímž výstupem je návrh vhodné sanační metody.
Zveřejněno: 22.5.2022

Častou vadou na kráse bytových domů jsou vizuálně poškozené fasádní systémy. Vidíme to především u objektů, které byly zateplovány kontaktním systémem ETICS v průběhu devadesátých let. Typickým projevem takového „ušpinění“ je biotické napadení povrchu fasády plísněmi nebo řasami, případně i vznikem vlasových trhlin. V extrémních případech se můžeme setkat i s rozsáhlejším poškozením včetně mechanického, které může vést k postupné degradaci celého fasádního systému. 

Zveřejněno: 21.5.2022
Spoločnosť IDEAL – Trade Service, spol. s  r.o. (ITS) je popredným a  dlhoročným dodávateľom technologických celkov pre povrchové úpravy v Českej a  Slovenskej republike. Jedná sa predovšetkým o lakovacie linky (pre práškové, mokré i  kataforetické lakovanie) s vlastným riadiacim systémom HiVision.
Zveřejněno: 20.5.2022