Dlouhodobé působení dřevokazného hmyzu v dřevěných konstrukcích staveb představuje závažné riziko z hlediska jejich nosné funkce. Larvy dřevokazných brouků mohou nenávratně poškodit jednotlivé prvky konstrukce, snížit jejich pevnost a přivést konstrukci do havarijního stavu. Pro správné zjištění stavu a rozsahu poškození je třeba provést odbornou diagnostiku, jejímž výstupem je návrh vhodné sanační metody.
Zveřejněno: 22.5.2022

Častou vadou na kráse bytových domů jsou vizuálně poškozené fasádní systémy. Vidíme to především u objektů, které byly zateplovány kontaktním systémem ETICS v průběhu devadesátých let. Typickým projevem takového „ušpinění“ je biotické napadení povrchu fasády plísněmi nebo řasami, případně i vznikem vlasových trhlin. V extrémních případech se můžeme setkat i s rozsáhlejším poškozením včetně mechanického, které může vést k postupné degradaci celého fasádního systému. 

Zveřejněno: 21.5.2022
Spoločnosť IDEAL – Trade Service, spol. s  r.o. (ITS) je popredným a  dlhoročným dodávateľom technologických celkov pre povrchové úpravy v Českej a  Slovenskej republike. Jedná sa predovšetkým o lakovacie linky (pre práškové, mokré i  kataforetické lakovanie) s vlastným riadiacim systémom HiVision.
Zveřejněno: 20.5.2022