Stavebnictví
Stavebnictví
Průmysl
Průmysl
Nejnovější články
Hitachi Energy v Brně nasadila roboty do lakovací linky - Náhledový obrázek
Hitachi Energy v Brně nasadila roboty do lakovací linky
Ing. Václav Holeček, Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Martin Vodák
Pojem Industry 4.0 je v posledních letech aktuálním tématem mnoha (nejen průmyslových) podniků na celém světě. Lze se setkat s názorem, že tato průmyslová etapa je etapou robotizace a znamená nahrazení práce člověka robotem. Nejedná se však o pouhé využití samotných robotů, ale o jejich komplexní propojení s nejmodernější IT technologií napříč výrobními procesy a navazujícími systémy. Různé stroje a roboty se propojují internetovou sítí, spojují se s cloudovými uložišti a dalšími inteligentními systémy. Díky tomuto spojení vznikají inteligentní řešení, u kterých by měl být robot člověku pomocníkem.
Hromadné kataforetické lakování drobných dílů – ověřená technologie - Náhledový obrázek
Hromadné kataforetické lakování drobných dílů – ověřená technologie
Ing. Zbyněk Matuška
Kataforéza, resp. kataforetické lakování, je technologicky nejmodernější, ekonomicky hospodárný a vysoce ekologický způsob lakování ponorem. Používá se pro povrchové úpravy kovových výrobků, především ocelových, pozinkovaných a hliníkových dílců nejen v „automotive segmentu“, ale i stavebním průmyslu, zemědělské a vojenské technice, u radiátorů i u bílé techniky atd. Obecně lze konstatovat, že vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na antikorozní ochranu se pole působnosti pro kataforézu rovněž neustále rozšiřuje a tak přibývá i mnoho velkosériových drobných dílů. U těchto dílů je ekonomická hospodárnost procesu negativně ovlivňována časovou náročností manuální práce spojené s navěšováním a svěšováním. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo možné drobné díly lakovat hromadně a podíl mzdových nákladů na ceně KTL lakování výrazně snížit.
Efektivitou proti zdražování - Náhledový obrázek
Efektivitou proti zdražování
Ing. Jiří Neuwirth, MBA
Inflace, zdražování, nedostatek materiálů, nedostatek pracovníků. To vše jsou dnes běžné problémy drtivé většiny firem.

Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak dopady těžkých podmínek výrazně snížit. Tím je zaměřit se na zlepšení vnitropodnikových procesů, zvláště na efektivitu výroby, evidenci provozních dat, spotřebu, hodnocení procesů a investice do úsporných opatření a účelných metod práce.

Staňte se předplatiteli

Výhody předplatného A získejte:
 • 4x časopis v tištěné formě ročně
 • Digitální verzi časopisu
 • Přístup k článkům pro předplatitele
 • Přístup do archivu všech čísel
300 Kč / rok
včetně poštovného
Získat předplatné
Výhody předplatného

Časopis

Na nejméně dvaatřiceti stranách zde publikují teoretické a praktické poznatky přední odborníci z příslušných domácích a zahraničních firem, výzkumných, vývojových a pedagogických pracovišť.

Po více než dvacetileté tradici se časopis stal uznávaným odborným periodikem, které odebírá převážná většina pracovišť v oboru.

Časopis je otevřeným periodikem všem odborným názorům z příslušných oborů, firem a pracovišť. Vydavatel, redakce a redakční rada vycházejí z toho, že jedině názorová pestrost může přispět k zajímavosti časopisu, jeho odborné úrovni a čtivosti i k technickému rozvoji příslušných oborů, na něž je v časopise kladen velký důraz.

Vydavatelem časopisu je VYDAVATELSTVÍ PRESS AGENCY, Ing. Václav Vaňkát.

Hlavní témata

 •  Nátěrové hmoty
 •  Technologie k nanášení nátěrovvých hmot ve stavebnictví a průmyslu
 •  Omítkoviny, tmely, lepidla
 •  Zateplovací systémy
 •  Technologické linky
 •  Vybavení lakoven
 •  Předúpravy a chemikálie
 •  Ekologie a odpady
 •  Předpisy, zákony, normy
 •  Projekce, ekonomika, kalkulace