Článků začínajících slovy „snížení nákladů nebo redukce CO2“ najdeme v současných médiích nespočet. Vzpomínám si na průmyslové fabriky před pár lety, které ani netušily, jaké jsou vlastně reálné náklady na energie a nikdo nevěděl, jak by se CO2 dalo vůbec redukovat.
Zveřejněno: 4.10.2023
Toto rčení, byť je v běžných situacích docela pravdivé, tak v přípravě povrchu před lakováním vůbec neplatí. Ba naopak. Neviditelné, či běžnými testy, kterými ověřujeme výstupní kvalitu laku nezjistitelné příčiny, jsou ty nejzáludnější a z nich posléze bolí nejen srdce, ale i oči a hlava. A zaznamená to i peněženka.
Zveřejněno: 4.10.2023
Povrchové úpravy a nátěry jsou nezbytné metody pro zlepšení funkčních vlastností kovů. Tyto funkční vlastnosti se projevují zejména v jejich odolnosti vůči oxidaci a korozi, výkonu při únavě ve všech formách (mechanické, tepelné, povrchové), elektrické vodivosti, odolnosti proti tření a opotřebení, tepelné izolace a dokonce i aspektů jako je barva a vzhled, biokompatibilita nebo přilnavost k jiným materiálním třídám, jako jsou keramika nebo polymery.
Zveřejněno: 2.10.2023
Jak je průmysl připraven na digitální éru? Které technologie pomohou zvýšit energetickou efektivitu a ušetřit náklady? Jaké nové obchodní příležitosti přináší měnící se svět? Odpovědi na tyto otázky budou v Brně od 10. do 13. října 2023 hledat desítky tisíc odborných návštěvníků na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV). Uskuteční se již 64. ročník tohoto veletrhu, kde bude významně zastoupen i obor povrchové úpravy.
Zveřejněno: 7.6.2023
Drony (obr. 1 až 3) se nyní již často používají v mnoha průmyslových odvětvích, především pro vizuální kontrolu velmi rozsáhlých objektů, jako jsou výrobní haly, potrubí, chladicí věže, komíny, větrné elektrárny atd. Revize budov nebo velkých strojů jsou usnadněny použitím dálkově ovládaných dronů, vybavených kamerami s vysokým rozlišením. V poslední době se drony nepoužívají pouze k vizuální kontrole, ale stále častěji se i jako nosiče různých typů zařízení, které na místo dopraví potřebnou měřicí techniku pro konkrétní úkoly.

Obr. 1

Obr. 1
Zveřejněno: 6.6.2023
Povrchové úpravy a současný svět chemie
Ing. Peter Stuchlík, CSc. CTex ATI
V lidské historii na celém světě neexistuje jakákoliv povrchová úprava, která by nepoužívala chemii. Dokonce už pravěké nástěnné malby v jeskyni v Altamiře by nemohly vzniknout bez primitivních znalostí chemie. Nebylo by je čím namalovat. 
Zveřejněno: 5.6.2023
Hitachi Energy v Brně nasadila roboty do lakovací linky
Ing. Václav Holeček, Ing. Jaroslav Blažek, Ing. Martin Vodák
Pojem Industry 4.0 je v posledních letech aktuálním tématem mnoha (nejen průmyslových) podniků na celém světě. Lze se setkat s názorem, že tato průmyslová etapa je etapou robotizace a znamená nahrazení práce člověka robotem. Nejedná se však o pouhé využití samotných robotů, ale o jejich komplexní propojení s nejmodernější IT technologií napříč výrobními procesy a navazujícími systémy. Různé stroje a roboty se propojují internetovou sítí, spojují se s cloudovými uložišti a dalšími inteligentními systémy. Díky tomuto spojení vznikají inteligentní řešení, u kterých by měl být robot člověku pomocníkem.
Zveřejněno: 10.10.2022
Kataforéza, resp. kataforetické lakování, je technologicky nejmodernější, ekonomicky hospodárný a vysoce ekologický způsob lakování ponorem. Používá se pro povrchové úpravy kovových výrobků, především ocelových, pozinkovaných a hliníkových dílců nejen v „automotive segmentu“, ale i stavebním průmyslu, zemědělské a vojenské technice, u radiátorů i u bílé techniky atd. Obecně lze konstatovat, že vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na antikorozní ochranu se pole působnosti pro kataforézu rovněž neustále rozšiřuje a tak přibývá i mnoho velkosériových drobných dílů. U těchto dílů je ekonomická hospodárnost procesu negativně ovlivňována časovou náročností manuální práce spojené s navěšováním a svěšováním. Nabízí se tedy otázka, zda by nebylo možné drobné díly lakovat hromadně a podíl mzdových nákladů na ceně KTL lakování výrazně snížit.
Zveřejněno: 9.10.2022
Inflace, zdražování, nedostatek materiálů, nedostatek pracovníků. To vše jsou dnes běžné problémy drtivé většiny firem.

Existuje poměrně jednoduchý způsob, jak dopady těžkých podmínek výrazně snížit. Tím je zaměřit se na zlepšení vnitropodnikových procesů, zvláště na efektivitu výroby, evidenci provozních dat, spotřebu, hodnocení procesů a investice do úsporných opatření a účelných metod práce.
Zveřejněno: 6.10.2022
Přestože korozní degradační procesy se týkají celé řady materiálů, pozornost zde bude věnována jen korozním procesům kovů, zejména slitin železa. Jakmile je jednou spuštěna korozní reakce, je velice problematické a nákladné ji zastavit, protože dochází k předávání elektronů nebo iontů po krystalové mřížce kovů. Proto je důležité mít neustále na paměti, že může dojít k nakumulování potenciálu a ke korozním procesům i poměrně daleko od místa, kde koroze započala (u železných slitin je obvyklá vzdálenost 30 cm). A je iluzorní si myslet, že existuje mechanický proces, který by dokázal korozi zastavit. Broušením se jeden konkrétní elektron neodstraní. Orientačně ukazuje závislost nákladů na zastavení a odstranění koroze obr. 1.
Zveřejněno: 19.7.2022
Naše firma IDEAL-Trade Service spol. s r.o. je předním výrobcem lakovacích technologií na klíč. V oblasti povrchových úprav jsme profesionálním partnerem našim klientům, a to nejen v České a Slovenské republice, již třetí desetiletí. V lakovnách se často setkáváme s řadou provozních a kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit. Jedním z nich je i požadavek našich zákazníků na změnu topného média pro jednotlivé technologické celky anebo dokonce CO2 neutralitu pro celou lakovnu.
Zveřejněno: 15.7.2022
Carlisle Fluid Technologies je přední světový výrobce produktů a systémů pro dodávku, aplikaci a vytvrzování stříkaných materiálů včetně barev, nátěrů, prášků, tmelů a spojovacích materiálů. Mezi odbornou veřejností je znám především pro své globální značky BGK, Binks, DeVilbiss, Hosco, MS a Ransburg, které jsou v tomto odvětví vysoce respektovány pro kvalitu, design a špičkovou technologii. Díky tomuto spojení několika skupin produktů v oboru povrchových úprav se nabízí využití společných zkušeností s poskytováním aplikačních řešení.
Zveřejněno: 13.7.2022
Firma GALATEK, a.s., se profiluje na trhu jako významný dodavatel robotických lakovacích linek a jednoúčelových zařízení pro povrchovou úpravu. Významnými referencemi tohoto typu se může pochlubit jak v automobilovém průmyslu, tak i v oboru kolejových vozidel. Samostatnou disciplínou jsou pak provozy pro lakování železničních kol a dvojkolí. 
Zveřejněno: 11.5.2022
Jak známo, měření tloušťky povlaku je klíčové pro dokumentaci a kontrolu postupů aplikace nátěru, snižování nákladů na nátěrové hmoty a odpadního materiálu, zlepšování kvality povlaku i zkracování doby celé aplikace. Zároveň je nanášení povlaku proces, který je velmi citlivý na jakékoliv změny v podmínkách prostředí. Proto je důležité mít k dispozici tloušťkoměr, který se snadno ovládá a lze jej použít v průmyslovém prostředí. 
Zveřejněno: 10.5.2022
V dnešní době růstu cen vstupních materiálů, tisíce výrobců na celém světě hledá nové možnosti snížení svých nákladů. Tryskací aplikace je jedna z řady výrobních procesů, kde si také pokládájí otázku, jak zredukovat náklady spojené s cenou abraziva. Jako první na světě se touto otázkou, se svou řadou ocelových tryskacích materiálů, začala zabývat společnost WINOA, a to i za podpory dceřiné společnosti Kovobrasiv Mníšek, spol. s r.o., z České republiky, která letos oslavila 30 let od svého založení.
Zveřejněno: 9.5.2022