Přestože korozní degradační procesy se týkají celé řady materiálů, pozornost zde bude věnována jen korozním procesům kovů, zejména slitin železa. Jakmile je jednou spuštěna korozní reakce, je velice problematické a nákladné ji zastavit, protože dochází k předávání elektronů nebo iontů po krystalové mřížce kovů. Proto je důležité mít neustále na paměti, že může dojít k nakumulování potenciálu a ke korozním procesům i poměrně daleko od místa, kde koroze započala (u železných slitin je obvyklá vzdálenost 30 cm). A je iluzorní si myslet, že existuje mechanický proces, který by dokázal korozi zastavit. Broušením se jeden konkrétní elektron neodstraní. Orientačně ukazuje závislost nákladů na zastavení a odstranění koroze obr. 1.
Zveřejněno: 19.7.2022
Naše firma IDEAL-Trade Service spol. s r.o. je předním výrobcem lakovacích technologií na klíč. V oblasti povrchových úprav jsme profesionálním partnerem našim klientům, a to nejen v České a Slovenské republice, již třetí desetiletí. V lakovnách se často setkáváme s řadou provozních a kvalitativních problémů, které se snažíme ve spolupráci s klienty úspěšně řešit. Jedním z nich je i požadavek našich zákazníků na změnu topného média pro jednotlivé technologické celky anebo dokonce CO2 neutralitu pro celou lakovnu.
Zveřejněno: 15.7.2022
Carlisle Fluid Technologies je přední světový výrobce produktů a systémů pro dodávku, aplikaci a vytvrzování stříkaných materiálů včetně barev, nátěrů, prášků, tmelů a spojovacích materiálů. Mezi odbornou veřejností je znám především pro své globální značky BGK, Binks, DeVilbiss, Hosco, MS a Ransburg, které jsou v tomto odvětví vysoce respektovány pro kvalitu, design a špičkovou technologii. Díky tomuto spojení několika skupin produktů v oboru povrchových úprav se nabízí využití společných zkušeností s poskytováním aplikačních řešení.
Zveřejněno: 13.7.2022
Firma GALATEK, a.s., se profiluje na trhu jako významný dodavatel robotických lakovacích linek a jednoúčelových zařízení pro povrchovou úpravu. Významnými referencemi tohoto typu se může pochlubit jak v automobilovém průmyslu, tak i v oboru kolejových vozidel. Samostatnou disciplínou jsou pak provozy pro lakování železničních kol a dvojkolí. 
Zveřejněno: 11.5.2022
Jak známo, měření tloušťky povlaku je klíčové pro dokumentaci a kontrolu postupů aplikace nátěru, snižování nákladů na nátěrové hmoty a odpadního materiálu, zlepšování kvality povlaku i zkracování doby celé aplikace. Zároveň je nanášení povlaku proces, který je velmi citlivý na jakékoliv změny v podmínkách prostředí. Proto je důležité mít k dispozici tloušťkoměr, který se snadno ovládá a lze jej použít v průmyslovém prostředí. 
Zveřejněno: 10.5.2022
V dnešní době růstu cen vstupních materiálů, tisíce výrobců na celém světě hledá nové možnosti snížení svých nákladů. Tryskací aplikace je jedna z řady výrobních procesů, kde si také pokládájí otázku, jak zredukovat náklady spojené s cenou abraziva. Jako první na světě se touto otázkou, se svou řadou ocelových tryskacích materiálů, začala zabývat společnost WINOA, a to i za podpory dceřiné společnosti Kovobrasiv Mníšek, spol. s r.o., z České republiky, která letos oslavila 30 let od svého založení.
Zveřejněno: 9.5.2022