Progresivní 2K zařízení Ransburg

Jan Kolář
Progresivní 2K zařízení Ransburg - Náhledový obrázek
Carlisle Fluid Technologies je přední světový výrobce produktů a systémů pro dodávku, aplikaci a vytvrzování stříkaných materiálů včetně barev, nátěrů, prášků, tmelů a spojovacích materiálů. Mezi odbornou veřejností je znám především pro své globální značky BGK, Binks, DeVilbiss, Hosco, MS a Ransburg, které jsou v tomto odvětví vysoce respektovány pro kvalitu, design a špičkovou technologii. Díky tomuto spojení několika skupin produktů v oboru povrchových úprav se nabízí využití společných zkušeností s poskytováním aplikačních řešení.
Obr. 1 - 3

V letošním roce se v nabídce CFT Ransburg zrodila nová řada vícekomponentních směšovacích zařízení Intelliflow, zastoupená modely RM2 (obr. 1 a 2) a RF2 (obr. 3 a 4).


Obr. 2 - 4

Vícekomponentní materiály nacházejí stále významnější uplatnění v mnoha průmyslových oblastech včetně automotive, zejména tam, kde je vyžadována dobrá chemická a mechanická odolnost, či rychlost aplikace. Spolu se stále dokonalejšími materiály pro lakování nabývá na důležitosti i ekonomické hledisko, kdy zpracovatelé hledají cesty k úsporám, omezení zmetkovitosti a snížení spotřeby nátěrových hmot. Velmi důležitým kritériem při aplikaci moderních vícekomponentních materiálů je také dodržení předepsaných mísících poměrů, kontrola průtoků a v neposlední řadě sledování spotřeby na jednotlivé lakovací procesy, projekty, směny, nebo v případě manuální aplikace i evidence výkonu jednotlivých operátorů.

Ve všech těchto oblastech mohou být plurální jednotky Ransburg významným přínosem.

Na první pohled je možné si povšimnout progresivního designu obou jednotek. Zařízení se primárně ovládá pomocí velkého a přehledného barevného dotykového displeje s povrchem odolným proti mechanickému poškození i proti běžným ředidlům. Je možné ho samozřejmě opatřit i ochranou folií, stejně jako běžné smartphony. Další možností je nicméně vzdálené připojení pomocí komunikačního protokolu, který umožňuje plnou integraci do stávajícího systému řízení linky. Součástí toho je i mobilní aplikace pro smartphony nebo tablety, která umožňuje vzdálené ovládání, dohled i servisní zásahy. To může být velmi užitečné v příkladě výskytu poruchy, kterou neumí obsluha na místě odstranit nebo detekovat. V takovém případě může vzdáleně zasáhnout směnový mistr, údržba, případně integrátor, pokud má od uživatele patřičné oprávnění.

Jednotka RM2 je primárně určená pro manuální aplikaci a umožňuje snadný přechod od manuální přípravy materiálu na kontinuální a přesnější automatické řešení i následnou aplikaci pomocí ruční stříkací pistole s materiálovou hadicí. Jednotka dokáže také současně ovládat až dvě lakovací pistole současně, umožňuje nasazení až sedmi barev s jedním společným tužidlem v poměru 1:1 až 100:1 s regulovaným průtokem tužidla již od 2 cc/min s přesností 1 %. Maximální průtok barvy je 1900 cc/min. Automatická výměna barvy je doprovázená individuálně programovatelným proplachovacím cyklem s možností pulzů vzduch/ředidlo, což umožňuje úsporu ředidla až 65 %. Jednotka ukládá důležité lakovací parametry a umožňuje jejich zpětnou analýzu.

Dávkování komponentu B (obvykle tužidla) zajišťuje dvojčinný píst ovládaný servomotorem na základě signálu z průtokoměru na straně A. Tím je dosaženo plynulého a přesného průtoku bez pulzů i při velmi malých objemech. 

Větší jednotka RF2 je určená pro integraci do automatických linek, čemuž odpovídá i její vybavení. Umožňuje zpracování až 30 barev a 6 tužidel v režimu 1K až 3K. Jedna řídicí jednotka může současně ovládat až 4 fluidní panely, které je pak možné umístit přímo do lakovací kabiny. I v tomto případě se jednotka ovládá pomocí dotykového displeje, případně pomocí vzdáleného přístupu z počítače nebo mobilního zařízení (obr. 5), ale je možná i její plná integrace do systému lakovací linky. Standardně poskytuje Ethernet IP konektivitu, avšak dostupné jsou i protokoly Profinet, EtherCat, Device Net, CC Link a další. Ovládání displeje je intuitivní a běžné operace jsou dostupné na maximálně 3
kliknutí. To výrazně zkracuje nutnou dobu zaškolení obsluhy. Víceúrovňové zabezpečení pomocí hesel naopak eliminuje nebezpečí neoprávněných nebo omylem zadaných změn nastavení.

Obr.5 Obr. 5

Systém poskytuje vizuální a akustickou signalizaci chyb, přičemž chybové hlášení je doprovázené popisem úkonů k odstranění závady v jednotlivých krocích. Odpadá tedy nutnost zdlouhavého listování v manuálu.

Průtok kapalin v obou větvích je dávkován plynule a kontrola průtoku probíhá se zpětnou vazbou v uzavřené smyčce, čímž je dosaženo vysoké přesnosti a spolehlivosti. Modulární konstrukce navíc umožňuje postupné rozšiřování zařízení, takže je možné reagovat na změny požadavků například při rozšíření linky.

Obě tato zařízení představují velmi zajímavou alternativu při rozšiřování stávajících, nebo plánování nových průmyslových lakoven.

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 13.7.2022