Měření tloušťky povlaku pomocí dronů

Marek Selucký
Měření tloušťky povlaku pomocí dronů - Náhledový obrázek
Drony (obr. 1 až 3) se nyní již často používají v mnoha průmyslových odvětvích, především pro vizuální kontrolu velmi rozsáhlých objektů, jako jsou výrobní haly, potrubí, chladicí věže, komíny, větrné elektrárny atd. Revize budov nebo velkých strojů jsou usnadněny použitím dálkově ovládaných dronů, vybavených kamerami s vysokým rozlišením. V poslední době se drony nepoužívají pouze k vizuální kontrole, ale stále častěji se i jako nosiče různých typů zařízení, které na místo dopraví potřebnou měřicí techniku pro konkrétní úkoly.

Obr. 1

Obr. 1
Díky vynikajícím letovým vlastnostem a bezkontaktní metodě kontroly je nyní možné použít také měřicí metody, které vyžadují bezprostřední kontakt s měřeným objektem. Jako důkaz pro tento typ použití se dlouhodobě zavedená německá společnost zabývající se drony rozhodla na ně na zakázku montovat upravené měřidlo tloušťky povlaku od společnosti PHYNIX. Tato společnost jako výrobce bude schopna nabídnout firmám spolupráci a vyhodnotit proveditelnost tohoto typu měření. Tento ambiciosní projekt je ve zkušební fázi již v provozních podmínkách. Pokud se metoda osvědčí, bude možné měřit tloušťky povlaků protikorozní ochrany v jinak těžko přístupných místech různých druhů objektů, jako jsou ocelové mosty, stožáry, tankovny nebo turbíny větrných elektráren. Výhodou této inovativní aplikace měřicí techniky jsou mj. nižší náklady a zlepšení bezpečnosti, protože odpadá riziková práce průmyslových horolezců.

Obr. 2

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 3

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 6.6.2023