Zkušenosti z renovace nevzhledné a poškozené fasády

Marek Zadina
Zkušenosti z renovace nevzhledné a poškozené fasády - Náhledový obrázek

Častou vadou na kráse bytových domů jsou vizuálně poškozené fasádní systémy. Vidíme to především u objektů, které byly zateplovány kontaktním systémem ETICS v průběhu devadesátých let. Typickým projevem takového „ušpinění“ je biotické napadení povrchu fasády plísněmi nebo řasami, případně i vznikem vlasových trhlin. V extrémních případech se můžeme setkat i s rozsáhlejším poškozením včetně mechanického, které může vést k postupné degradaci celého fasádního systému. 

Příčin je hned několik. Faktem je, že požadavky byly v té době odlišné, zejména z pohledu tepelně-izolačních parametrů fasády a praktických zkušeností  bylo rovněž pramálo. Často se zvolila nevhodná skladba systému ETICS, nedodržel se technologický postup nebo bylo zateplování prováděno v nepatřičných klimatických podmínkách. S poruchami fasádních systémů se ale setkáváme i u relativně mladých staveb. Vznik a množství řas či plísní na povrchu omítky totiž souvisí nejen s materiály fasádního systému, ale i s dalšími faktory, které jsou dány například lokalitou. Mikroorganismy potřebují totiž k životu vlhkost a živiny, to znamená prachové částice. Velký vliv má proto například proudění vzduchu, blízkost zeleně, oslunění fasády nebo vodní plochy, umístění objektu v terénu apod. Není tedy divu, že dva identické domy v rozdílných lokalitách budou vypadat po deseti letech každý jinak.

Obr. 1 - Bytový dům v Brně. Použité produkty: zdící malta 5  MPa, silikonová omítkaObr. 1 - Bytový dům v Brně. Použité produkty: zdící malta 5 MPa, silikonová omítka

Revitalizace fasády při biotickém napadení

Jak tedy postupovat v případě, že chceme fasádnímu systému navrátit nový vzhled a prodloužit jeho životnost? Obecně platí, že je vhodné nejprve provést analýzu problému a zjistit, zda je poškození fasády pouze povrchové. Pokud ano, provede se nejprve čištění plochy tlakovou vodou, což lze i několikrát opakovat, podle stupně znečištění. Následně se na povrch fasády aplikuje přípravek (např. 2835 FUNGICEM), který má za úkol biologicky odstranit řasy, plísně, houby a jiné zárodky mikroorganismů. Uvedený přípravek má obrovskou schopnost pronikat do hloubky, což přispívá k jeho vyšší účinnosti. Po zaschnutí přípravku následuje aplikace fasádní barvy, třeba Cemix Silikonového fasádního nátěru s vlákny (2810). Jedná se o silikonovou fasádní barvu, která vyniká výbornou přilnavostí a soudržností. Její prémiová kvalita spočívá ve vyváženém poměru důležitých složek, to znamená silikonu, polymerní disperze a bioticky účinných ochranných látek v mikrokapslích, které jsou postupně uvolňovány. Barva vyztužená vlákny je pružná a dlouhodobě chrání povrch fasády, a bez problémů zahladí mikrotrhliny. K tomu všemu zde navíc působí fotokatalytický efekt, který působením světla rozkládá chemické látky včetně bakterií, virů apod. Přítomnost silikonu zase podporuje paropropustnost barvy. Mimochodem, barvy, které mají vyšší podíl silikonu, se obvykle tónují do přírodních odstínů. Což může být první známka kvality výrobku. Abychom ale nezapomněli na jednu důležitou věc, podle stavu podkladu je třeba zvážit použití penetrace před aplikací vzpomenutého fasádního nátěru s vlákny. Penetrace stabilizuje a zpevňuje povrch podkladu, sjednocuje jeho savost, která by mohla být v některých případech narušena. Penetraci je nutné nechat zaschnout vždy do druhého dne. Běžná renovace by se časově měla z pohledu realizátora vejít do jednoho týdne. Obecně se doporučuje provádět čištění fasádního systému v průběhu 5 až 10 let. Životnost správně provedené renovace se pohybuje kolem 15 let.

Obr. 2 - Fara Bílovice. Použité produkty: omítka strojní,  vnější a vnitřní štuk, sanační omítka a štukObr. 2 - Fara Bílovice. Použité produkty: omítka strojní, vnější a vnitřní štuk, sanační omítka a štuk

Na co dávat pozor?

Proces renovace fasád (obr. 1 až 3) není technologicky nic složitého. Nejdůležitější je ale pečlivost, protože vynecháním nějaké oblasti by mohlo přinést nové problémy. Je proto lepší provádět nátěry dvakrát, tím získáme větší jistotu. Někdy ale bývá napadení fasádního systému spojené s vysokou vlhkostí, která působí v místě velmi intenzivně. V tom případě je ale nutné zjistit příčinu a odstranit ji. Může se jednat například o poškozené parapety, atikové plechy, dešťové svody apod.

Obr. 3 - Bytový dům v Ostravě. Použité produkty: silikonová  omítkaObr. 3 - Bytový dům v Ostravě. Použité produkty: silikonová omítka

Jak na malé a velké trhliny?

Jak již bylo řečeno, biotické napadení fasádního systému bývá často kombinováno s přítomností mikrotrhlin. Jestliže se jedná o vlasové mikrotrhliny, pak problém skutečně vyřeší zmíněný fasádní nátěr s vlákny. U větších trhlin však musíme sáhnout k jinému řešení. Nejprve je však nutné najít příčinu, kterých může být opět mnoho. Počínaje termickým zatížením a konče statickými poruchami (např. vlivem sání větru či dotvarování materiálů). Může následně dojít k uvolňování fasádního systému od podkladu, odtržení lepidla, uvolnění hmoždinek atd. Bez podrobného posouzení stavu fasádního systému by nemělo smysl přistupovat k jejímu čištění. Diagnostik provede odtrhovou zkoušku, případně sondu do systému a statik následně posoudí, jak dále při renovaci postupovat. Nicméně, pokud není nutné provést zásadní renovaci fasády, která ale vykazuje větší trhliny, je k dispozici např. Elastický fasádní nátěr Cemix, který je schopen zacelit i trhliny velikosti několika milimetrů. Má vyšší podíl vláken, aditiv a plniv, které tento efekt umožní. Čištění fasády se provede stejným způsobem, jak již bylo uvedeno.

(Fotodokumentace: LB Cemix, s.r.o.)

Článek je zařazen v kategoriích

Zveřejněno: 21.5.2022